Velkommen til Nestor norge

Vi formidler erfarne og kompetente medarbeidere

Personell med bakgrunn fra Forsvaret har verdifull kompetanse og erfaring. Etter sin aktive tjeneste kan de komme til svært god nytte for virksomheter i privat og offentlig sektor. Nestor Norge er en brobygger mellom denne svært kompetente yrkesgruppen, og organisasjoner som søker ekspertise eller erfarent lederskap.

Registreringsveiledning

Innlegging av data er selvforklarende. Bruk tekstboksene til forklaring der hvor menyvalgene ikke er fullt ut dekkende for deg. Ved å fylle ut alle feltene, bygger du samtidig din egen CV (husk bilde). Du anmodes om å fylle ut alle feltene, da det vil øke din synlighet for oss. Har du en CV fra før er det fint om du laster opp denne i tillegg.

Som en del av vår kvalitetssikring av alle kandidater er det viktig at du oppgir minst tre referansepersoner med kontaktinfo. Du vil bli varslet pr mail eller SMS før vi kontakter dem.

Dersom du har gyldig sikkerhetsklarering, vennligst oppgi gyldighet (varighet) dersom du kjenner denne.

Lykke til med registreringen!